Rørvakt og beredskap

Alle kan ikke være like flinke på data som IT konsu

lenter, det er det mange som er frustrert over.

Eldre mennesker i dag har ikke mulighet eller hjern

ekapasitet til å forstå hvordan man skal bruke

data, og dersom de faktisk har det, så er det i en

fart som er tregere enn en snegle.

Dog så har rørleggere i det siste blitt ganske så o

pprørt over at IT konsulenter er bedre enn dem på

data, dette syntes de rett og slett er urettferdig

og det er årsaken til at de har tatt dette videre i

dagens samfunn og fått det på dagsorden slik at det

kan diskuteres videre i stortinget sammen med

politikerne og de som er ansvarlige for rørleggernæ

ringen totalt sett.

Det er viktig at ting er rettferdige i samfunnet og

det er hovedårsaken til at rørleggere i dag reager

er

såpass sterkt på denne utviklingen som de har lagt

merke til. Ja de mener at det rett og slett har

oppstått en ubalanse i samfunnet hvor IT konsulente

ne sitter med all kunnskapen på data mens

vanlige folk og rørleggere ikke har noe de skulle h

a sagt. Dette er de selvsagt helt uenig i og de

ønsker å skape en forbedring som vil gi positive en

dringer for alle innbyggerne i Norge og på jorda

generelt.

Det er dog ikke så enkelt å få til noe sånt i og me

d at folk flest ikke er så intelligente, spesielt i

kke

rørleggere, så da er det vanskelig å si egentlig hv

a som bør gjøres videre så det er noe som man

nesten må ta videre for å diskutere med flere menne

sker, helst da personer som har noe kunnskap på

området det gjelder, eventuelt områder som ligger i

nærheten til det som er relevant.

Enkelte rørlegger har dog en svært arrogant holdnin

g og de mener at de burde heller ta over for IT

konsulentene i og med at rør er ganske likt som dat

a, de mener at de fint kunne tatt over, da rør og

slike ting er noe de kan, og da er det ganske åpenb

art at de også kan data helt fint. De mener at IT

konsulenter er noen kjepphøye nerder som bare sitte

r i kjelleren og driver med nerde greier uten en

tilknytning til virkeligheten og problemstillinger

so vanlige folk har når det kommer til data, det er

heller mer gunstig at rørleggere, som er mye snille

re og omtenksomme enn IT konsulenter.

Samtidig så er det viktig å tilføye at rørleggere e

r noen snille personer stort sett og de har et stor

t

hjerte og det er nesten ingen grenser for hva de er

villige til å gjøre for å gjøre at du får en bra d

ag.

Det er faktisk så viktig for dem at de ikke bryr se

g om noe annet, deriblant rørsystemet i huset ditt

eller noe slikt. Så ja det er nok ikke noen tvil om

at rørlegger burde få lov til å gjøre noe mer enn

det de gjør akkurat nå så her må Erna trå til å fik

se ting.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits