Rørvakt og beredskap

Alle kan ikke være like flinke på data som IT konsu

lenter, det er det mange som er frustrert over.

Eldre mennesker i dag har ikke mulighet eller hjern

ekapasitet til å forstå hvordan man skal bruke

data, og dersom de faktisk har det, så er det i en

fart som er tregere enn en snegle.

Dog så har rørleggere i det siste blitt ganske så o

pprørt over at IT konsulenter er bedre enn dem på

data, dette syntes de rett og slett er urettferdig

og det er årsaken til at de har tatt dette videre i

dagens samfunn og fått det på dagsorden slik at det

kan diskuteres videre i stortinget sammen med

politikerne og de som er ansvarlige for rørleggernæ

ringen totalt sett.

Det er viktig at ting er rettferdige i samfunnet og

det er hovedårsaken til at rørleggere i dag reager

er

såpass sterkt på denne utviklingen som de har lagt

merke til. Ja de mener at det rett og slett har

oppstått en ubalanse i samfunnet hvor IT konsulente

ne sitter med all kunnskapen på data mens

vanlige folk og rørleggere ikke har noe de skulle h

a sagt. Dette er de selvsagt helt uenig i og de

ønsker å skape en forbedring som vil gi positive en

dringer for alle innbyggerne i Norge og på jorda

generelt.

Det er dog ikke så enkelt å få til noe sånt i og me

d at folk flest ikke er så intelligente, spesielt i

kke

rørleggere, så da er det vanskelig å si egentlig hv

a som bør gjøres videre så det er noe som man

nesten må ta videre for å diskutere med flere menne

sker, helst da personer som har noe kunnskap på

området det gjelder, eventuelt områder som ligger i

nærheten til det som er relevant.

Enkelte rørlegger har dog en svært arrogant holdnin

g og de mener at de burde heller ta over for IT

konsulentene i og med at rør er ganske likt som dat

a, de mener at de fint kunne tatt over, da rør og

slike ting er noe de kan, og da er det ganske åpenb

art at de også kan data helt fint. De mener at IT

konsulenter er noen kjepphøye nerder som bare sitte

r i kjelleren og driver med nerde greier uten en

tilknytning til virkeligheten og problemstillinger

so vanlige folk har når det kommer til data, det er

heller mer gunstig at rørleggere, som er mye snille

re og omtenksomme enn IT konsulenter.

Samtidig så er det viktig å tilføye at rørleggere e

r noen snille personer stort sett og de har et stor

t

hjerte og det er nesten ingen grenser for hva de er

villige til å gjøre for å gjøre at du får en bra d

ag.

Det er faktisk så viktig for dem at de ikke bryr se

g om noe annet, deriblant rørsystemet i huset ditt

eller noe slikt. Så ja det er nok ikke noen tvil om

at rørlegger burde få lov til å gjøre noe mer enn

det de gjør akkurat nå så her må Erna trå til å fik

se ting.

Rørlegger som karrierevei

Moren til Jens rørlegger var alltid stolt av sønnen

sin, helst siden han var 1 år gammel så trivdes

Jens med å tukle med rør og vann og avløp. Han plei

de som regel å sitte på do og kikke rundt på

badet etter rør og slik ting og pleide også å bruke

vasken i større grad en det som er vanlig så det e

r

tydelig at det var noe som traff han i tidlig alder

. Så moren til Jens ble ikke akkurat overrasket når

Jens valgte å utdanne seg som rørlegger, faren ble

dog veldig sint og fikk raseriutbrudd og årsaken

til det er fortsatt ganske uklart, men det tyder på

at han var usikker på sitt eget kjønn og dermed bl

e

ustabil når Jens ønsket å starte som rørlegger. Far

en til Jens døde kort tid etter det da han med uhel

l

tråkket over på vei til klinikken og landa med hode

først ned i grøfta, når ambulansen ankom

åstedet så var det ingen tvil om at faren til Jens

hadde tryna og slått hodet sitt på et rør og det va

r

årsaken til at han døde. Jens syntes det var litt d

umt, men han tenkte «pytt pytt, sånn er det nå» og

bevegde seg videre i livet, nå kunne han vertfall u

tdanne seg til å bli rørleggeruten at faren snakka

dritt til han for det, så det er positivt.

Moren til Jens hadde dog en psykotisk episode etter

at Jens fikk fagbrevet, når Jens entusiastisk

kom hjem for å fortelle sin kjære mor om at han had

de klart å bestå meget godt på rørlegger

fagprøven, så hoppet faktisk moren frem fra bak sof

aen med et rør i hånda og gikk til angrep på den

stakkars gutten.

Men det var vertfall bra at Jens hadde fått god utd

anning innen rørleggeryrket fordi han visste

nøyaktig hva han skulle gjøre i en situasjon som de

tte.

Han tok en trippel baklengssalto som han hadde lært

av sin mentor, Arne rørlegger, og tok fly-kick

i ansiktet på moren sin.

Etter det så landa moren til Jens på ryggen på gulv

et, men dessverre så landet røret først og hun ble

spiddet. Jens blei litt oppgitt og tenkte at begge

foreldrene hans var ganske så tafatte egentlig og

han var takknemlig for at han hadde klart å ta live

t sitt i egne hender og kommet seg igjennom

rørlegger utdannelsen og nå hadde egenskaper og fer

digheter som var tilstrekkelige for å møte på

alle utfordringene som ville oppsto gjennom livet.

Når Jens ble 57 år gammel så hadde han jobbet som r

ørlegger en god stund og dermed fått seg stor

kompetanse innenfor yrket og næringen. Dette var ve

ldig positivt for han fordi han klarte nemlig å

starte en egen rørleggerbedrift som var svært gunst

ig økonomisk og som førte til at han ble ganske

så rik.

Dessverre så kom dog søsteren hans på besøk og besl

agla hele eiendommen i og med at

rørleggerarbeidet i huset ikke var gjort på ordentl

ig måte. Dette var noe han burde visst selv som

rørlegger, men der gikk han rett i fella.

Les mer i arkivet » Juli 2017

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits